მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - სოფელ ზემო შაქშაქეთის ტერიტორიაზე ტაშისკარის მაგისტრალური სარწყავი არხის ფილტრაციის საწინააღმდეგო სამუშაოები (I ეტაპი). შესასრულებელი სამუშაოების ადგილია - ქარელი მუნიციპალიტეტი სოფელი ზემო შაქშაქეთი.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news