მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - სარწყავი სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შესასრულებელი სამუშაოების ადგილია - ქ. თბილისი, ზემო სამგორი.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news