მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - ბეტონის დამამზადებელი ქარხნის დანადგარებისთვის რკინაბეტონის ფუნდამენტის მოწყობის სამუშაოები. სამუშაოების შესრულების ადგილია ქ. რუსთავი, იალღუჯის ქ. N46.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news