მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - რკინა-ბეტონის რგოლებით მოწყობილი გალერეის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შესასრულებელი სამუშაოების ადგილია - მარნეულის მუნიციპალიტეტი, ქ. მარნეული, სახმელეთო ჯარების საავიაციო ბრიგადის აეროპორტის ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის მიმდებარე ტერიტორია  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news