შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - სარემონტო სამუშაოები. სამუშაოების შესრულების ადგილია ქ. თბილისში, მარშალ გელოვანის გამზ. N6 შპს ,,საქართველოს მელიორაციის“ ცენტრალური ოფისის შენობა.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news