შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - სასაწყობე ფართისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები. შესასრულებელი სამუშაოების ადგილია - ქ. თბილისი, რუსთავის გზტკეცილი N26  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news