კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები

შესყიდვის ობიექტია - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news