ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები

სატრანსფორმატორო ქვესადგურის შესყიდვა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news