სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა-დანადგარები

შესყიდვის ობიექტია-მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news