შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული 10 ერთეული სარწყავი დანადგარის (პივოტი) და 5 ერთეული ავტომანქანის (4 ერთეული „ნივა“, 1 ერთეული „გრითვოლი“) რეალიზაციის მიზნით. (www.eauction.ge).

აუქციონი  დასრულდება მიმდინარე წლის 5 ნოემბერი. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულებზე:


სარწყავი დანადგარი


1.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/560421
2.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/560419
3.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/560418
4.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/560415
5.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/560414
6.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/560412
7.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/560409
8.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/560407
9.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/560403
10.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/550579subscribe news