საწვავი

შესყიდვის ობიექეტი: დიზელის საწვავის (არაუმეტეს 100 PPM) ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news