მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

ზაკი-ხანდო-კოთელიას მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და მასზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია (პკ0+00-დან პკ31+32) ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news