სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: GPS მოწყობილობებისა და საწვავის სენსორების მომსახურება ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news