მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

საჩხერის მუნიციპალიტეტში ჭალა-ორღულის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია (I ეტაპი) ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news