42660000 - სარჩილავი ან მყარი მასალით სარჩილავი და შესადუღებელი ხელსაწყოები, ზედაპირის თერმოდამუშავებისა და ცხელი გაფრქვევის მანქანები და მოწყობილობები 42662000 - შესადუღებელი მოწყობილობები

subscribe news