შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს სატრანსპორტო საშუალებებისა და დანადგარების რეალიზაციასთან დაკავშირებით

          https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/648241 - თვითმცლელი გაზ-53 (გადაფორმების გარეშე);

          https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/648163 - სატვირთო კამაზ-5320;

         https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/648162 - ავტომანქანა FOTON TUNLAND;

         https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/648161 - ექსკავატორი MTZ EO-3323;

         https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/648160 - თვლიანი ტრაქტორი FOTON TG1854;

          https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/648159 - თვლიანი ტრაქტორი FOTON TG1854;

          https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/648158 - თვლიანი ტრაქტორი FOTON TG1854;

          https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/648157 - თვლიანი ტრაქტორი FOTON TG1854;

          https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/648156 - სპეციალიზებული RENAULT CBH320;

         https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/648155 - თვლიანი ექსკავატორი HYUNDAI R130-W;

         https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/648154 - კოშკურა ამწე კბ-100;

         https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/648153 - ბეტონის შემრევი სადგური ZOOMLION HZS60P;

         https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/648152 - ბეტონის შემრევი სადგური ZOOMLION HZS60P;

subscribe news