შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს

1

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული სხვადასხვა ტიპის სატრანსპორტო საშუალების; ბეტონის შემრევი სადგურისა და კოშკურა ამწის რეალიზაციის მიზნით.
აუქციონი დასრულდება მიმდინარე წლის 24 მაისს
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულებზე:

1. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600840

2. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600839
3. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600838
4. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600837
5. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600836
6. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600835
7. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600834
8. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600833
9. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600832
10. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600831
11. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600830
12. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600829
13. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600828
14. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600827
15. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600826
16. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600825
17. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600824
18. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600823
19. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600822
20. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600821
21. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600820
22. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600819
23. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600818
24. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600817
25. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600816
26. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600815
27. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600814
28. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600813
29. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600812
30. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600811
31. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/600810
subscribe news