საქართველოს მელიორაცია სასოფლო-სამეურნეო გამოფენაზე


ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამის განმახორციელებელი მერსი ქორფსის კონსორციუმის პროექტის - „ფერმერთა კოოპერატივების გაძლიერება საქართველოს სასოფლო მუნიციპალიტეტებში“ ფარგლებში 7 ივლისს ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა შიდა ქართლის რეგიონის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს, სერვისების მიმწოდებლებს, რეგიონის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის წარმომადგენლებს, კოოპერატივების განვითარების სააგენტოსა და ადგილობრივ მთავრობას შორის. შეხვედრის მიზანია რეგიონში, სოფლის მეურნეობის დარგში არსებული იმ პრობლემების განხილვა, რომელიც აფერხებს სასოფლო-სამეურნეო სექტორის განვითარებას, კერძოდ კი კოოპერატივების მიერ ხარისხიანი პროდუქციის წარმოების ზრდას და მათთვის სასოფლო-სამეურნეო სერვისის მიმწოდებლების მიერ ან გაუმჯობესებული მომსახურების მიწოდებას. მეორე დღეს მოეწყო სასოფლო-სამეურნეო გამოფენა, სადაც რეგიონში მოქმედი დაახლოებით 30-მდე სასოფლო-სამეურნეო სერვისის მიმწოდებელმა გამოფინა საკუთარი პროდუქცია და შესთავაზა შეღავათიანი მომსახურების პაკეტები სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს და ადგილობრივი ფერმერებს. 

აღნიშნულ გამოფენაში მონაწილეობდა შპს „საქართველოს მელიორაცია“ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სხვა უწყებებთან ერთად.

 
subscribe news