შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული 10 ერთეული სარწყავი დანადგარის, 40 ერთეული სატრანსპორტო საშუალებისა და 1 ერთეული კოშკურა ამწის რეალიზაციის მიზნით. (www.eauction.ge).

აუქციონი დასრულდება 2019 წლის 7 იანვარს. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულებზე:


1. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574361
2. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574354
3. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574347
4. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574346
5. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574345
6. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574344
7. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574343
8. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574342
9. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574341
10. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574340
11. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574339
12. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574338
13. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574337
14. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574336
15. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574335
16. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574334
17. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574333
18. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574332
19. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574330
20. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574328
21. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574327
22. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574326
23. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574324
24. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574323
25. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574322
26. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574321
27. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574320
28. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574319
29. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574318
30. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574317
31. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574316
32. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574315
33. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574311
34. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574310
35. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574309
36. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574307
37. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574306
38. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574381
39. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574380
40. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574379
41. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574378
42. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574375
43. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574374
44. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574373
45. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574372
46. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574369
47. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574368
48. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574367
49. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574366
50. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574365
51. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/574362

subscribe news