შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული 10 ერთეული სარწყავი დანადგარის (პივოტი) ; 19 ერთეული სატრანსპორტო საშუალებისა და 1 ერთეული კოშკურა ამწის  რეალიზაციის მიზნით. (www.eauction.ge).

აუქციონი  დასრულდება მიმდინარე წლის 17 დეკემბერს. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულებზე:

სარწყავი დანადგარი

 1. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570411

2. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570410

3. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570409

4. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570408

5. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570407

6. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570406

7. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570405

8. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570404

9. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570401

10.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570399

  სატრანსპორტო საშუალება

1. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570430

2. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570429

3. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570428

4. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570427

5. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570426

6. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570425

7. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570424

8. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570423

9. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570422

10. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570421

11. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570420

12. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570419

13. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570418

14. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570417

15. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570416

16. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570415

17. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570414

18. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570413

19. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570412

კოშკურა ამწე

 1. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/570431

 

 subscribe news