ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. იცვლება მაგისტრალური არხის დაზიანებული მონაკვეთები. რეაბილიტაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობს სამინისტოს შპს „საქართველოს მელიორაცია“ ახორციელებს.

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის გამანაწილებელი ქვემო ქართლის 600 ჰექატრამდე სასოფლო-სამეურნეო ფართობს რწყავს.

რეგიონში დღეისთვის 11 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურული პროექტი მიმდინარეობს. საირიგაციო სამუშაოების დასრულების შემდეგ სარწყავი წყლის მიწოდება 6 766 ჰექტარზე გაუმჯობესდება, ხოლო დამატებით 1 600 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი მოირწყვება.


subscribe news