მსოფლიო ბანკმა საქართველოს მელიორაციას სპეცტექნიკა გადასცა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შპს „სართველოს მელიორაცია“ აქტიურად ემზადება სარწყავი სეზონის ჩასატარებლად. უკვე განხორციელდა და ამჟამადაც მიმდინარეობს ძირითადი სამელიორაციო სისტემების  რეაბილიტაცია.

მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მელიორაცია დიდ ყურადღებას უთმობს არამარტო აღდგენით სამუშაოებს, არამედ სამელიორაციო სისტემების შემდგომ ექსპლუატაციას. ამ პროცესში აქტიურად არიან ჩართული დონორი ორგანიზაციებიც.

2018 წლის სარწყავი სეზონის წარმატებით ჩასატარებლად  მსოფლიო ბანკმა,   ირიგაციის და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის ფარგლებში, საქართველოს მელიორაციას გადასცა    სპეცტექნიკა, რომელიც  აღიჭურვება სხვადასხვა დანიშნულების მოწყობილობებით ( გენერატორი, შედუღების აპარატი. ელ. მექანიკური ხელსაწყოები, ინსტრუმებტები და ა.შ).

აღნიშული ტექნიკის დახმარებით  სამელიორაციო სისტემებზე ავარიის შემთხვევაში, მათ შორის სტაციონარულ და გადასატან სატუმბ სადგურებზე შესაძლებელი გახდება ოპერატიულად განხორციელდეს სარემონტო სამუშოები.

სპეციალური დანიშნულების ტექნიკა საქართველოს სხვადსხვა რეგიონში გადანაწილდება.

subscribe news