ახალი ტექნიკა

ახალი ტექნიკა
 საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიამ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 ივლისის №1228 განკარგულების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვით, ბელორუსიის წარმოების 8 ერთეული სპეცტექნიკა და სათადარიგო ნაწილები შეიძინა. ნოემბრის ბოლოს სპეცტენიკის მეორე პარტია - 4 მუხლუხოიანი (ჭაობის) ექსკავატორი რეგიონებში გადანაწილდა, რაც ხელს შეუწყობს სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაციის ფარგლებში მიმდინარე და დაგეგმილი საერაბილიტაციო სამუშაოების ხარისხიანად და დაჩქარებულად განხორციელებას. 
subscribe news