გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მტკვარი-ჯანდარას სარწყავ სისტემაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს


სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციას აგრძელებს.

ქვემო ქართლის რეგიონში, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს მტკვარი-ჯანდარას სარწყავი სისტემის მე-14-ე და მე-15-ე გამანაწილებელი ქსელის სარემონტო სამუშაოები.

ჩატარებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების შედეგად ქვემო ქართლის რეგიონის სამ სოფელში  - ნაზარლო, ვახტანგისი, ჯანდარა - 1530 ჰექტარი მიწის ფართობზე გაუმჯობესდება წყლის მიწოდება.

კომპანია გეგმავს განახორციელოს მტკვარი-ჯანდარას სისტემის სხვა გამანაწილებლების სარემონტო სამუშაოებიც. აღნიშნული სამუშაოების  შედეგად გასარწყავებული ფართობი 7500 ჰექტრამდე გაიზრდება.

საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია ქვემო ქართლში 9 სხვადასხვა ობიექტზე ახორციელებს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

ვიდეოს სანახავად გადადით ბმულზე

 
subscribe news