თენგიზ ლაკირბაია

#

დაბადების თარიღი:

1952 წლის 13 ოქტომბერი

განათლება:

1969-1974 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამდინარეო ნაგებობათა  და ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროტექნიკური მშენებლობა. ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი/ინჟინერ-მშენებელი

1978-1981 წწ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. ასპირანტურის სრული კურსი. ირიგაცია, დრენაჟი,

საინჟინრო ეკოლოგია, წყლის მართვა

სამუშაო გამოცდილება:

 

2018  წლის 16 მაისიდან შპს "საქართველოს მელიორაცია".   ტექნიკური დირექტორი

2017-2018 წწ შპს "საქართველოს მელიორაცია".    გენერალური დირექტორის მოადგილე

2017 წლის 1 მაისიდან შპს "საქართველოს მელიორაცია".  ტექნიკური საბჭოს თავმჯდომარე

2013-2017 წწ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტების შეფასების ჯგუფის ხელმძღვანელი

2010-2013 წწ  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტების ანალიზის სამმართველოს უფროსი

2006-2010 წწ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. ჰიდროტექნიკურ და სამოქალაქო ნაგებობათა დეპარტამენტის უფროსი

2000-2006 წწ სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკოორდინაციო ცენტრი. ირიგაციისა და დრენაჟის მომხმარებელთა ორგანიზაციების განვითარების პროექტი

(WB). საინჟინრო მართვის ჯგუფის ხელმძღვანელი. ტექნიკური მენეჯერი

1998-2000 წწ  მელიორაციისა და წყალთა მეურნეობის დეპარტამენტი. სპეციალური საინვესტიციო პროექტების ბიუროს უფროსი

1996 - 1998 წწ მელიორაციისა და წყალთა მეურნეობის დეპარტამენტი. სამელიორაციო სისტემების ექსპლუატაციის სამმართველოს უფროსის მოადგილე

1990-1996 წწ რესპუბლიკური საწარმოო გაერთიანება საქწყალმეურნეობა (საქწყალექსპლუატაცია). კაპიტალური მშენებლობის სამმართველოს უფროსის მოადგილე. ტექნიკური განყოფილების უფროსი

1987 - 1990 წწ კუბა. სახელმწიფო ინსტიტუტი „ჰიდროეკონომია“. კამაგუეის და სიეგო დე ავილას პროვინციების მთავარი ინჟინერ-ჰიდრომელიორატორი. კუბელ სპეციალისტთა ჯგუფის ხელმძღვანელი

1974 - 1987 წწ წყალთა მეურნეობის სახელმწიფო საპროექტო ინსტიტუტი „საქსახწყალპროექტი“.

ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი. საპროექტო ჯგუფის ხელმძღვანელი. პროექტების მთავარი ინჟინერი


კურსები და სასწავლო პროგრამები:

1993 წ MASHAV/CINADCO. ირიგაციის მეთოდების საერთაშორისო კურსები. ისრაელი

1997 წ KNOW HOW FUND/BIOECNOLOGY. ირიგაციის პროექტების ანალიზი და გარემოს დაცვა. თბილისი

1998 წ FAO-WB. საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია და წყლმომხმარებელთა ასოციაციების ჩამოყალიბება. ესპანეთი

2002 წ WB.  მსოფლიო ბანკის შეყიდვების სემინარი.  ყაზახეთი

2003 წ WB/CENATRYD. აშშ-ს და მექსიკის საირიგაციო სისტემები, ნაგებობები და ასოციაციები. საველე პრაქტიკის კურსი. აშშ, მექსიკა

2016 წ FIDIC-ის მოთხოვნები და რეგულაციები

კომპიუტერული პროგრამები:

MS office

უცხო ენები:
რუსული, ინგლისური, ესპანური

subscribe news