ოთარ შამუგია

#

დაბადების თარიღი:

1976 წლის 30 მაისი

განათლება:

1992-1998 წწ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი

ეკონომისტი

მაგისტრთან გათანაბრებული

თბილისი, საქართველო


2001  წ - სერტიფიცირებული სასწავლო პროგრამა

საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა კავშირი

სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა 2001- საბიუჯეტო კლასიფიკაციები

თბილისი, საქართველო


სამუშაო გამოცდილება:

2018 წლის აგვისტოდან  შპს "საქართველოს მელიორაციის" გენერალური დირექტორი

2017-2018 წწ   გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ააიპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე

2014-2017 წწ  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი
 
2011-2014 წწ   საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობბის შემსრულებელი

2007-2011 წწ  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საფინანსო-საბუღალტრო სამსახურის უფროსი

2006-2007 წწ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საბუღალტრო სამსახურის უფროსი

2006 შპს "რეალ ქონსალტინგი"

ფინანსური დირექტორი

2005-2006 წწ შპს "საკონსულტაციო ჯგუფი"

ფინანსური დირექტორი

2004-2005 წწ შპს "საქართველოს რკინიგზა"

ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

1999-2004 წწ საქართველოს მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტი

მთავარი სპეციალისტი

 
კომპიუტერული პროგრამები:

 MS office

უცხო ენები:

ინგლისური, რუსული

subscribe news