განცხადება

განცხადება
მიმდინარე წლის   12  თებერვალს, 14:00 საათზე, კასპის მუნიციპალიტეტში, კულტურის სახლში   გაიმართება  მდ. თეძამზე წყალსაცავის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის   გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიშის საჯარო  განხილვა. 

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ განხილვაში. 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში  და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია   ხელმისაწვდომია     „საქართველოს მელიორაციის“ ოფიციალურ გვერდზე    www.ag.ge
და   კომპანიის სათავო ოფისში. მის.  ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის ქ. N6.
 

subscribe news