განცხადება

განცხადება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია

მსოფლიო ბანკის „ირიგაციის და მიწის ბაზრის განვითარების“ პროექტის ფარგლებში, მიმდინარე წლის 4 თებერვალს, 11.00სთ-ზე, სოფელ შინდისში, ზედა რუს სარწყავ სისტემაზე იგეგმება გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის პრეზენტაცია-განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ განხილვაში. აღნიშნული გეგმის მოძიება შესაძლებელია საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.uag.ge და კომპანიის სისტემური სამმართველოს ოფისში.

 
subscribe news