განცხადება

საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების

რწყვის სეზონის დაწყებასთან დაკავშირებით მოვუწოდებთ წყალმომხმარებლებს, რომლებსაც სურთ  ისარგებლონ ჩვენი კომპანიის მომსახურებით, დროულად შეავსონ სამელიორაციო მომსახურების გაწევის განაცხადი.

აქვე შეგახსენებთ, რომ სამელიორაციო ინფრასტრუქტურით სარგებლობა აღნიშნული განაცხადის რეგისტრაციის გარეშე ითვალისწინებს სანქციებს ადმინისტრაციული კოდექსის 96-ე მე-4 მუხლით.

 

„საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიის“ სამელიორაციო მომსახურების ტარიფებია:

საირიგაციო მომსახურება - 75 ლარი წლის განმავლობაში განაცხადში მითითებული სიხშირით 1 ჰექტარ მიწის ფართობზე სარწყავი წყლის მისაღებად.

საირიგაციო მომსახურება დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში  - 45 ლარი წლის განმავლობაში განაცხადში მითითებული სიხშირით 1 ჰექტარ მიწის ფართობზე სარწყავი წყლის მისაღებად.

 

სადრენაჟე მომსახურება - 40 ლარი წელიწადში 1 ჰექტარ მიწის ფართობზე.

 
subscribe news