განცხადება

განცხადება
შპს “საქართველოს მელიორაცია“ ეხმაურება 20 აპრილს კასპის მუნიციპალიტეტში მომხდარ სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის გაქურდვის მცდელობის ფაქტს.

ათწლეულების წინ საქართველოში წყალუზრუნველყოფილი ფართობების რაოდენობა დაახლოებით 280 ათ. ჰექტარს, ხოლო დაშრობილი ფართობი 105 ათ. ჰექტარს შეადგენდა. წლების განმავლობაში დარგის მიმართ არასათანადო დამოკიდებულებამ სამელიორაციო სისტემების ძირითადი ნაწილის მწყობრიდან გამოსვლა გამოიწვია. სამწუხაროდ დარგის მწყობრიდან გამოსვლაში დიდი წვლილი მიუძღვის ინფრასტრუქტურის გაძარცვის ფაქტებსაც. შედეგად 2012 წლისთვის წყალუზრუნველყოფილი იყო 45 ათასი ჰექტარი, ხოლო ჭარბი წყლის მოცილება ხდებოდა 14 ათას ჰექტარზე.

2012 წლიდან დღემდე საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მიერ ჩატარებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების შედეგად წყალუზრუნველყოფილი ფართობები გაიზარდა 90 000, ხოლო დაშრობილი - 26 000 ჰექტარამდე. დღეისათვის საქართველოში სამელიორაციო ინფრასტრუქტურით დაახლოებით 46 000 მომხმარებელი სარგებლობს. დაუშვებლად მიგვაჩნია, რომ შპს ‘საქართველოს მელიორაციის“ მომხმარებლების მიერ სამელიორაციო ინფრასტრუქტურით სარგებლობა კასპში  მომხდარი ქურდობის მსგავსვმა ფაქტებმა  შეაფერხოს.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მიზანია სამელიორაციო სისტემების სრული რეაბილიტაცია.  იმედი გვაქვს, რომ ინფრასტრუქტურის გაქურდვის ფაქტები აღარ განმეორდება, არ შეუშლის ხელს მოსახლეობას დღეისათვის უკვე გამართული ინფრასტრუქტურით სარგებლობაში და არ შეაფერხებს სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის აღდგენის პროცესს.

 

შპს „საქართველოს მელიორაცია" მადლობას უხდის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროული რეაგირებისათვის.

 
subscribe news