აუქციონი კომპანიის კაპიტალში რიცხული ბეტონის ქარხნების იჯარით გაცემის შესახებ

აუქციონი კომპანიის კაპიტალში რიცხული ბეტონის ქარხნ

გაცნობებთ, რომ გამოცხადდა აუქციონი კომპანიის კაპიტალში რიცხული ბეტონის ქარხნების იჯარით გაცემის შესახებ.  

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ


 https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/505749 - რუსთავი, იაღლუჯის ქუჩა

 

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/505748 - ხობი, ცოტნე დადიანის ქუჩა


subscribe news